کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین در قزوین

تجمع اعتراضی مالباختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین در قزوین1

شماری از مالباختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین، روز سه شنبه 5 تیر ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع اعتراضی برگزار کردند.

از قرار معلوم این شهروندان، علیرغم پرداخت وجه خودروی ثبت نامی به این شرکت، تاکنون موفق به دریافت خودرو و یا پس گرفتن مبالغ پرداختی خود نشده اند. گفتنی است تجمعات مکرر این مالباختگان تاکنون ازسوی مسئولان با بی توجهی روبرو شده و هیچ مقام مسئولی حاضر به پاسخگویی به آنان نمی باشد.