کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان شرکت‌هایخودرو طراوت نوین

روز جمعه 19 آبان ماه، مالباختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین (غفاری) در تا‌کستان مجددا اقدام به برگزاری  تجمع اعتراضی کرده و با سردادن شعار خواهان رسیدگی مسئولان شدند.

گفتنی است، غارت‌شدگان شرکت‌های رضایت خودرو و طراوت نوین پیشتر نیز با برپایی تجمع مقابل اداره کل دادگستری استان قزوین پیگیر بازگرداندن سرمایه‌های خود شده بودند.مالباختگان همچنین با برپایی تجمع و سردادن شعار در مصلی نماز جمعه قزوین، مقابل استانداری و دادگستری از مسئولان خواسته بودند تا به شکایات آنها رسیدگی شود. “محمدرضا غفاری” از اعضای سپاه پاسداران رژیم مبالغ هنگفتی از هزاران متقاضی خودرو دریافت کرده و نه تنها خودروها را به آنها تحویل نداده، بلکه با استفاده از نفوذ و رانت خود حاضر به پاسخگویی به مالباختگان نیست.