کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان رضایت خودرو طراوت نوین

شماری از مالباختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه، بار دیگر در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم محمدرضا غفاری از اعضای سپاه پاسداران رژیم مبالغ هنگفتی از هزاران متقاضی خودرو دریافت کرده و نه تنها خودروها را به آنها تحویل نداده، بلکه با استفاده از نفوذ و رانت خود حاضر به پاسخگویی به مالباختگان نیست. همچنان این مالباختگان با تداوم تجمعات اعتراضی خود خواهان رسیدگی مسئولان به شکایات خود و اجرای عدالت درباره موضوع پرونده این کلاهبرداری شدند.