کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان رامک خودرو در برابر دادگستری

مالباختگان رامک خودرو برای دومین بار در سال جدید در اعتراض به ۵ سال انتظار برای تحویل خودروهای خریداری شده، روز سه شنبه 24 خردادماه، در برابر قوه قضاییه تجمع کردند.

معترضان می‌گویند پس از ۴ سال دوندگی و گرفتن حکم حقوقی به اجرای احکام رسیده اند، اما مسئولین قوه قضاییه از اجرای حکم خودداری می‌کنند. مالباختگان پلاکاردهایی در دست داشته که خطاب به قوه قضاییه نوشته بودند، به فساد موجود در پرونده شرکت رامک خودرو رسیدگی کنید و چون تمکین به قانون فقط مختص مردمان عادی نیست.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش های انقلابی مردم  در برخی از شهر های ایران

-

انتشار بیانیه بیش از 60 شاعر و نویسنده 

-

انتشار بیانیه بیش از 200 سینماگر

-

مسمومیت دسته‌جمعی دانشجویان

-

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-