کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان بورس

روز دوشنبه 21شهریورماه، غارت‌شدگان بورس با هدف اعتراض به چپاول سرمایه‌های خود در اثر بی‌کفایتی و فساد مسئولان رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در این تجمع اعتراضی، مالباختگان بورس مقابل ساختمان بورس تهران با شعار “وعده‌های سه‌روزه، پول ملت می‌سوزه” و “مرگ بر این دولت مردم‌فریب” خواستار استفعا مسئولین مربوطه شدند. بورس ایران در حالی در شرایط بحرانی به سر می‌برد که ابراهیم رئیسی و چهره‌های اقتصادی کابینه وی و مجلس شورای رژیم بارها وعده سامان دادن به این بازار را به مردم داده‌اند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع کارگران کارخانه کیان تایر

-

اعتصاب کارگران کارخانه فولاد آریا

-

تجمع کارگران شهرداری‌های خوزستان

-

تجمع دانشجویان دانشگاه بهشتی

-

تجمع مرغداران در سالن وزارت جهاد کشاورزی

-

جان باختن پنج سوختبر بلوچ در ایرانشهر

-