کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان بورس مقابل سازمان برنامه و بودجه

سهامداران مالباخته بورس، بنابر فراخوان از پیش اعلام شده، روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه، در اعتراض به چپاول سرمایه‌های خود، در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

غارت‌شدگان بورس با در دست داشتن نوشته‌ها و پلاکاردهایی، نسبت به استفاده بازارگردان‌ها، حقوقی‌ها، صندوق‌ها و سازمان بورس از الگوریتم در معاملات و چپاول سرمایه‌های مردم توسط آنها اعتراض کردند. سهامداران معترض خواستار رفع مشکلات قیمت گذاری سهام و همچنین رفع موانعی که منجر به متضرر شدن این شهروندان می شود شدند.