کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی كارگران نیروگاه رامین ویس اهواز

جمعی از كارگران نیروگاه “رامین ویس” اهواز پس از اخراج از کار  روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه در برابر این نیروگاه دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کارگران که در بخش اورهال این نیروگاه مشغول به کار بودند، از سوی مدیریت و حراست این نیروگاه اخراج شده اند. به گفته یکی از معترضان، کارگران نیروگاه رامین ویس اهواز به دلیل ماهیت قراردادهایشاان همواره در معرض اخراج و بیکاری قرار داشته اند. وی می افزاید مدیران این شرکت در پی اخراج شماری از کارگران در حال جایگزین کردن نزدیکان و آشنایان خود در این شرکت هستند. گفتنی است این کارگران طی چندین سال گذشته آنها در اعتراض به شیوه جذب نیرو در این شرکت دست به تجمع زده بودند. اما هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

komalah

تجمع اعتراضی تراکتورداران دزفول

komalah

اعتراض کارکنان بیمارستان پاستور مشهد

komalah

هشدار فعالان مدنی درباره شیوع گسترده سل در زندان زنان قرچک

komalah

هک سامانه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رژیم

komalah

تجمع اعتراضی کارگران معدن کرومیت آسمینون

komalah