کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تجمع اعتراضی فعالان حقوق بشر در شهر کلن

روز شنبه 5 اسفندماه، در شهر کلن آلمان، تجمعی از سوی فعالان حقوق بشری در حمایت از “پخشان عزیزی و وریشەمرادی (جوانا سنه)” برگزار شد.

شرکت کنندگان در این تجمع، همچنین بروشورهایی دربارهٔ وضعیت این دو زندانی سیاسی و خطرات پیش‌روی آنان در زندان‎های رژیم جمهوری اسلامی، در بین شهروندان توزیع کردند.شایان ذکر است کە در این تجمع، با هدف جلب توجە بە وضعیت “پخشان عزیزی و وریشە مرادی”، اقدام بە جمع‎آوری امضا شد و شهروندان آلمانی و دیگر شهروندان در این فعالیت شرکت کردند.