کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع اعتراضی فرهنگیان شاغل و بازنشسته اصفهان

جمعی از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته اصفهان روز شنبه ۲۷ شهریور ماه در اعتراض به عدم تحقق مطالبات‌شان مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان تجمع برگزار کردند.

معلمان به عدم اجرای طرح رتبه‌بندی، عدم پرداخت پاداش بازنشستگان و وضعیت بد شغلی و معیشتی اعتراض دارند. گفته میشود مداخله نیروهای انتظامی و بسیج  موجب تنش میان فرهنگیان و عوامل رژیم و پراکندگی آنان گردید. گفتنی است از ابتدای سالجاری تاکنون تجمع های گسترده ای در شهرهای مختلف از سوی معلمین و فرهنگیان بازنشسته و شاغل در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و همچنین آزادی فرهنگیان و معلمان بازداشتی برگزار شده است.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah