کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی فرهنگیان در شهرهای مختلف

به گزارشات رسیده، روز دوشنبه چهارده فروردین ماه، جمعی از معلمان در شهرهای مختلف کردستان و  ایران با خواست رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع زدند.

برپایه گزارشات مزبور معلمان در شهرهای  همدان، فیروزه، بوکان، زرین دشت استان فارس و جم در استان بوشهر در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در محل کار خود دست به تجمع اعتراضی زدند. آنها خواهان «آموزش رایگان و باکیفیت» برای دانش‌آموزان، و «بیمه کارآمد برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته» می باشند.