کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی فرهنگیان استان همدان

روز پنجشنبه 25 آذرماه، فرهنگیان و بازنشستگان استان همدان در اعتراض به لایحه رتبه بندی مصوبه مجلس که از جانب کانون صنفی معلمان، لایحه سرهم بندی خوانده شد، مقابل ساختمان آموزش و پرورش تجمع کردند.
این تجمع از ساعت 10 صبح پنج شنبه شروع شد، معلمان می گویند مصوبه مجلس با این بودجه مورد تایید آنها نیست، و هیچ کدام از مطالبات مطرح شده در اعتراضات اخیر معلمان را برآورده نمی کند، و تا زمان رسیدن به مطالباتشان به اعتراضات خود ادامه میدهند.

پست های مرتبط این دسته

تداوم اعتراضات و حمله ماموران امنیتی به دانشگاه شریف

komalah

تجمع کارگران پروژه سد شهر بیجار

komalah

اعتراض دوباره کارگران کارخانه آجر جیل

komalah

بازداشت فعال کارگری ندا ناجی

komalah

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی گلرخ ایرایی

komalah

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah