کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی علیه گرانی در شهرهای مختلف کشور

روز چهارشنبه 21اردیبهشت ماه شمار زیادی از شهروندان شهرهای مختلف کشور از جمله خوزستان، دزفول، سرپل ذهاب و ماهشهر در اعتراض به افزایش قیمت کالاهای اساسی به  خیابان‌ آمدند.

شهروندان دزفولی ضمن برپایی تجمع اعتراضی در محدوده چهارراه سی‌متری در مرکز این شهر ، علیه مقام‌های رژیم و گرانی‌ها شعارهای اعتراضی سر دادند.همزمان با این اعتراضات و در پی اطلاعیه ستاد تنظیم بازار درباره افزایش قیمت روغن، لبنیات، مرغ و تخم مرغ، اینترنت موبایل برخی اپراتورها قطع شد و سرعت اینترنتِ ثابت کاهش یافت. شهروندان سرپل ذهاب هم با آمدن به خیابان و سردادن شعار  نسبت به گرانی‌های افسار گسیخته کالاهای اساسی اعتراض کردند. مردم معترض در ماهشهر نیز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت اعتراضات مشابهی انجام دادند و  خیابان‌های اصلی منطقه «جراحی» را مسدود کردند. همزمان گزارش‌هایی نیز از اعتراضات در خوزستان و سایر شهرهای مختلف این استان منتشر شده است.گفتنی است این اعتراضات چند روز پس از آزادسازی قیمت آرد و افزایش قیمت نان صنعتی و همزمان با اطلاعیه ستاد تنظیم بازار مبنی بر افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ، شیر و لبنیات، و روغن برگزار شده اند.