کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی صدها معلم بازنشسته در مقابل وزارت آموزش و پرورش

در اعتراض به کوتاهی وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان بازنشستگی کشوری در انجام تکالیف قانونی خود، صدها معلم از نقاط مختلف کشور روز یکشنبه 20 خرداد ماه، به تهران رفته و در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.

مهمترین خواسته‌های این معلمان:پرداخت پاداش بازنشستگی،  پرداخت معوقات حقوق مربوط به زمان شاغلی، اجرای صحیح کامل و سریع قوانین برای محاسبه حقوق بازنشستگی،پرداخت معوقات حقوق مربوط به زمان بازنشستگی، پرداخت معوقات تغییر رتبه در زمان شاغلی و اعمال احکام تغییر رتبه در حقوق بازنشستگی و پرداخت معوقات مربوط به آن می باشد.