کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی صاحبان صندوق‌های امانات به سرقت رفته بانک ملی

روز سه شنبه ۵ اردیبهشت‌ماه،صاحبان صندوق های امانات به سرقت رفته بانک ملی در اعتراض به عدم رسیدگی مقامات به خواسته هایشان در مقابل شعبه مرکزی بانک ملی واقع در خیابان فردوسی تجمع کردند.

جمعی از مال‌باختگان سرقت رفته از صندوق امانات بانک ملی در اعتراض به عدم تحویل امانات و اموال به آنها پس از گذشت حدود ۱۱ ماه از آن رویداد،دست به تجمع اعتراضی زدند.هر چند تمام اموال به سرقت رفته معترضان کشف شده اما هنوز این اموال به  مال باختگان تحویل داده نشده است.قابل ذکر است که در جریان این تجمع،ماموران امنیتی عده‌ای از تجمع کنندگان را بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال دادند