کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی شهروندان کرمانی

تجمع اعتراضی شهروندان کرمانی 3

 

تجمع اعتراضی شهروندان کرمانی 3

 

روز چهارشنبه 5 تیر ماه،جمعی از ساکنان محدوده شهرک صنعتی کرمان در اعتراض به قطعی چند روزه آب شرب دست به تجمع زدند.
آنها با برپایی تجمع مقابل این شهرک خواستار رسیدگی مقامات به مشکلاتشان شدند. معترضان می گویند، قطعی و گاهاً فشار اندک آب طی یک هفته اخیر بخصوص طی سه روزگذشته زندگی را با توجه به رو به گرمی نهادن هوا بر آنان دشوار کرده است.