کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی شهروندان لردگان

اهالی محله ۲۵هکتاری شهرستان لردگان در روز شنبه 17 تیرماه، به واگذاری غیر قانونی  فضای سبز  این محله به مسکن و شهرسازی برای ساخت و ساز طرح نهضت مسکن، اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

شهروندان معترض می گویند؛ از سال ها پیش در نقشه های شهری این زمین ها برای فضای سبز محله تدارک دیده شده، ولی برخی ها درشهرداری لردگان با دریافت رشوه و با به جیب زدن پول هنگفتی این زمین را به صورت غیرقانونی، به مسکن و شهرسازی برای طرح مسکن واگذار کرده اند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع کارگران کارخانه کیان تایر

-

اعتصاب کارگران کارخانه فولاد آریا

-

تجمع کارگران شهرداری‌های خوزستان

-

تجمع دانشجویان دانشگاه بهشتی

-

تجمع مرغداران در سالن وزارت جهاد کشاورزی

-

جان باختن پنج سوختبر بلوچ در ایرانشهر

-