کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی شهروندان شهرستان بهاباد در استان یزد

روز جمعه ۲۶ آذرماه، شماری از شهروندان شهرستان بهاباد در استان یزد، همزمان با سفر احسان خاندوزی وزیر اقتصاد رژیم، به این شهرستان تجمع کردند.

شهروندان با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده بود ” راه اندازی معدن همیجان مساوی است با نابودی شهرستان بهاباد” خواستار جلوگیری از شروع به کار معادن همیجان و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی منطقه خود شدند

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah