کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی شهروندان شهرستان بهاباد در استان یزد

روز جمعه ۲۶ آذرماه، شماری از شهروندان شهرستان بهاباد در استان یزد، همزمان با سفر احسان خاندوزی وزیر اقتصاد رژیم، به این شهرستان تجمع کردند.

شهروندان با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده بود ” راه اندازی معدن همیجان مساوی است با نابودی شهرستان بهاباد” خواستار جلوگیری از شروع به کار معادن همیجان و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی منطقه خود شدند