کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی شهروندان سراوان

روز شنبه ۲۸ بهمن ماه،شهروندان سراوان در اعتراض به صدور قبض‌های میلیونی در مقابل مقابل ساختمان مدیریت برق سراوان تجمع کردند.

در چند ماه اخیر برای مشترکین اداره برق استان سیستان و بلوچستان قبض‌هایی با مبالغ میلیونی برای مشترکین تا سقف ۱۵ میلیون و در برخی موارد تا ۲۶ میلیون نیز صادر شده است،موضوعی که برای چندمین بار اعتراض شهروندان سراوانی‌ را به دنبال داشته است.این اعتراض‌ها البته منحصر به مردم سراوان نیست زیرا در یکسال گذشته نه تنها سراوان و دزاپ و سایر شهرهای استان سیستان و بلوچستان بلکه تقریبا تمامی شهرها و استان‌های دیگر ایران با مسئله قبض‌های برق نجومی مواجه بوده‌اند.مسئله‌ای که البته در استان‌های فقیر و مستضعف ‌نگه‌داشته‌شده‌ای نظیر سیستان‌وبلوچستان به فاجعه‌ای بزرگتر می‌انجامد،استانی که در فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و نرخ بیکاری افسارگسیخته،تنها راه امرار معاش افراد از مشاغل پرخطری نظیر سوختبری می‌گذرد و بازپرداخت چنین رقم‌های نجومی‌ای عملا غیرممکن بنظر می‌رسد.