کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی شهروندان زابل در مقابل اداره برق

روز سه شنبه یکم اسفند ماه، شماری از شهروندان زابل در اعتراض به صدور قبض های نجومی در مقابل اداره برق این شهرستان تجمع کردند.

بنا به گزارشات ،اداره برق زابل با صدور قبض های نجومی شهروندان را با چالش های زیادی روبرو کرده است. شهروندان با گفتن “نفت ما را کم کردید چیزی نگفتیم، بنزین مردم را کم کردید ما حرفی نزدیم، اما الان صدور قبض های میلیونی واقعا ظلم است” به وضع موجود اعتراض کردند. لازم به ذکر است، در روزهای اخیر اهالی شهرستان سراوان نیز در اعتراض به صدور قبض های نجومی برق در مقابل این اداره تجمع کرده بودند.