کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی شهروندان در شهرستان دلگان

به گزارش کمپین فعالین بلوچ،روز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه،شماری از شهروندان در شهرستان دلگان در اعتراض به اقدامات صورت گرفته توسط مدیران دبیرستان شبانه روزی “خدیجه کبری” در مقابل ساختمان آموزش و پرورش این شهرستان،دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش،تجمع این شهروندان در اعتراض به قیچی کردن شلوار دانش آموزان دختر (به بهانه نوع پوشش و تنگی شلوار) توسط مدیران دبیرستان مذکور صورت گرفته است.گفتنی است که تاکنون اقدامی توسط مسئولین اداره آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در جهت برخورد با رفتار مدیران این دبیرستان صورت نگرفته است.