کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تجمع اعتراضی شهروندان ایرانی ساکن سوئد به مرگ مهسا امینی

روز پنج شنبه 31شهریور ماه، شماری از شهروندان ایرانی ساکن سوئد، با برگزاری تجمع اعتراضی در شهر مالمو، حمایتشان را از اعتراض‌های مردمی در ایران اعلام کردند.

این شرکت کنندگان، اعتراض‌های گسترده مردم در داخل کشور را نماد بیداری و مبارزه عمومی مقابل رژیم افراط‌گرای جمهوری اسلامی خواندند و به ادامه اعتراض‌ها تا رسیدن به یک جامعه برابر و انسانی تاکید کردند. زنان معترض در این گردهمایی، به نشانه حمایت از مهسا امینی و دیگر زنان ایرانی، موهای سرشان را تراشیدند و بیان کردند که آزادی پوشش، حق انتخاب، آزادی بیان و همه حقوق انسانی دیگر که زنان در کشورهای اروپایی دارند، حق مسلم زنان در داخل ایران نیز است.