کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی شهروندان اصفهانی

روز دوشنبه 21شهریور ماه، شماری از شهروندان ساکن اصفهان در اعتراض به ساخت یک مجتمع غیر قانونی در خیابان چهارباغ این شهر تجمع برگزار کردند.

بنا به گزارشات، معترضان با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعار هایی نسبت به روند ساخت و ساز و واگذاری غیرقانونی واحدهای یک مجتمع تجاری اعتراض کردند. گفتی است که شهرداری علیرغم دستور مقامات قضایی مجوز ساخت و ساز را صادر کرده و معترضان با برگزاری این تجمع خواهان رسیدگی به این موضوع شده‌اند.