کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تجمع اعتراضی شهروندان ارمنستانی مقابل ساختمان مجلس

تجمع اعتراضی شهروندان ارمنستانی مقابل ساختمان مجلس1

تجمع شهروندان معترض ارمنستانی روز چهارشنبه23 خرداد ماه، در ایروان پایتخت ارمنستان در مقابل ساختمان مجلس ملی با مداخلۀ پلیس این کشور به تنش کشیده شد.

معترضان از نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر این کشور، به دلیل توافق صلح با آذربایجان خشمگین بودند و نیروهای پلیس برای متفرق کردن جمعیت از نارنجک صوتی استفاده کردند.  در همین خصوص نخست‌وزیر ارمنستان گفت: که پیمان صلح با آذربایجان رو به نهایی شدن است اما کشورش درخواست‌های باکو مبنی بر تغییر در قانون اساسی خود را نمی پذیرد.