کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی شهروندان آبادان مقابل متروپل

روز چهارشنبه ۴خردادماه، صدها نفر از شهروندان و خانواده‌های کارگران متروپل آبادان در اعتراض به همکاری‌نکردن مسئولان برای برداشت آوار مقابل این ساختمان فروریخته تجمع کردند و علیه مسئولین حکومتی شعار سر دادند.

شهروندان معترض، اعلام مرگ حسین عبدالباقی مالک ساختمان متروپل را از سوی سازمانها و رسانه های حکومتی دروغ خوانده و علیه این خبر هم شعار سردادند. در همین رابطه کارگرانی که در زمان ریزش مجتمع متروپل آبادان در آنجا حاضر بوده‌اند، در گفت‌وگو با خبرنگاران می‌گویند «حسین عبدالباقی» مالک و پیمانکار، موقع ریزش مجتمع در آن محل حاضر نبوده است. شهروندان معترض آبادان خواهان بازداشت و محاکمه علنی تمام دست‌اندکاران فاجعه ساختمان متروپل، اعم از مسئولان دولتی و خصوصی دخیل در آن هستند.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-