کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

 تجمع اعتراضی شماری از شهروندان در کمیجان

روز چهارشنبه دوم اسفندماه، جمعی از اهالی میلاجرد با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ساختمان فرمانداری کمیجان خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

این شهروندان در اعتراض به اقدامات اداره اوقاف برای تملک زمین های اهالی میلاجرد، تجمع کرده بودندبه گفته معترضان در سال گذشته، شهرداری با دریافت مبالغی به آنها وعده تحویل سند رسمی داده است، اما این امر هرگز صورت نپذیرفت و اخیراً نیز اداره اوقاف در پی تملک این زمین ها است. در این تجمع، شهروندان میلاجرد با بنرها و پلاکاردهای اعتراضی خطاب به اداره اوقاف و دیگر مسئولین دولتی و قضایی، درخواست رسیدگی به موضوع را داشتند.