کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی شرکت کنندگان در آزمون مهندسی و نظارت بر ساختمان

روزیکشنبه 6بهمن ماه، جمعی از مهندسان در اعتراض به آزمون ورود به حرفه مهندسی و نظارت بر ساختمان در سال 1398 اعتراض کردند.

برپایه گزارش منتشره، همزمان با مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق و جدید سازمان نظام مهندسی کشور، جمعی از مهندسان شرکت کننده در آزمون ورود به حرفه مهندسی و نظارت بر ساختمان، برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به این آزمون که در مهر ماه سال جاری برگزار شد مقابل وزارت راه و شهرسازی دست به تجمع زدند.

پست های مرتبط این دسته

تداوم اعتراض کارکنان رسمی نفت

komalah

اعتصاب کارگران معدن گل‌گهر سیرجان

komalah

تجمع اعتراضی کارگرانِ کیش چوب

komalah

تداوم اعتراضات کشاورزان اصفهانی

komalah

حبس و شلاق برای 17 تن از کارگران شرکت آذرآب

komalah

احضار چهار نفر از فعالین زنان ایران برای اجرای دوران حبسشان

komalah