کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تجمع اعتراضی سندیکاهای کارگری در مقابل سفارت ایران در استکهلم

روز دوشنبه 30 آبانماه سندیکاهای کارگری و شماری از ایرانیان مهاجر در استکهلم با تجمع مقابل سفارت ایران بار دیگر همبستگی خود را با خیزش انقلابی مردم ایران اعلام کردند.

در جریان این تجمع سندیکاهای کارگری اطلاعیه ایی را در بین شرکت کنندگان پخش کردند. در بخشی از این اطلاعیه آمده بود: ما برای اینکه نشان دهیم در کنار کارگران اعتصابی ایران، برای آزادی زنان، برای آزادی مردم، برای دموکراسی و حقوق بشردر کنار مردم ایران ایستاده ایم، بار دیگر در روز ۲۵ نوامبر، ساعت ۱۳ در مقابل سفارت رژیم در استکهلم تجمع خواهیم کرد.