کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی سراسری بازنشستگان کشوری در شهرهای مختلف

روز سه‌شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۲، جمعی از فرهنگیان بازنشسته و دیگر بازنشستگان کشوری در سنندج ، کرمانشاه، تهران، اصفهان و کرج مجدداً در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان دست به تجمع زدند.

طبق گزارشات منتشر شده، بازنشستگان شرکت کننده در این تجمع که بیشتر آنها را زنان تشکیل می‌دادند،در راستای مطالباتشان شعارهای اعتراضی سر می‌دادند.بازنشستگان معترض خواستار “همسان‌سازی حقوقهایشان با سایر شاغلین و اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری مصوب سال ۱۳۸5” میباشند.گفتنی است موضوع همسان‌سازی حقوق‌ها، از جمله درخواست‌های مبرم بازنشستگان است و آنها بارها برای احقاق این خواسته خود تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند اما تاکنون هیچ مقام دولتی پاسخگوی خواسته هایشان نبوه است.