کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تجمع اعتراضی زنان افغانستان

اعضای گروه “جنبش زنان مقتدر” افغانستان، دوشنبه ۹ آبان در پارک شهر نو در کابل تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بنا به گزارش های رسانه های افغانستان، جمعی از زنان معترض با مدارک تحصیلی‌ خود به جای پلاکارد دست به تجمع اعتراضی زدند. خواست اصلی معترضین بازگشایی مدارس دخترانه است.  نیروهای طالبان به ا ین تجمع حمله ور شده و این مدارک را پاره کردند. یکی از معترضان می گوید، “امروز قصد داشتیم تظاهراتی را با نمایش اسناد تحصیلی راه اندازی کنیم. به این معنا که بعد از ۲۰ سال با داشتن این اسناد معتبر حالا بیکار هستیم. اما طالبان مانع تظاهرات ما شدند، حتی مدارک ما را پاره کردند”. گفتنی است که، اعتراض زنان به سایر شهرهای افغانستان کشیده شد.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتصاب سراسری کارگران و کارمندان در انگلیس

-

اعتراض گسترده به طرح بازنشستگی دولت ماکرون

-

اعتراض گسترده به طرح بازنشستگی دولت فرانسه

-

بازداشت7 عضو یک شبکه جاسوسی ایران توسط  جمهوری آذربایجان

-

جان باختن 83نفر در یک حمله انتحاری در پاکستان

-

جان باختن ۴۰ نفر در اثر سقوط اتوبوس به دره در پاکستان

-