کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی  روستای بناف کازرون به علت کمبود آب

بر طبق گزارشات، روز پنج شنبه 4شهریور ماه،  ساکنین   اهالی روستای بناف  سر مخزن از توابع شهرستان کازرون، بعلت کمبود آب و نرسیدن ۱۵ روزه آب به روستای بناف  تجمع اعتراضی برپا کردند.

کاهش ذخایر آب در روزهای اخیر مردم اکثر ایران را با قطع شدن آب آشامیدنی روبه‌رو کرده است. در همین رابطه هم مردم روستای بناف کازرون واقع در استان فارس در اعتراض به بیش از یک هفته بی آبی و بی توجهی مسئولان و کارگزاران رژیم تجمع کرده و اعتراض خود را به این وضعیت نشان دادند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-