کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی رانندگان ناوگان حمل و نقل زابل

رانندگان ناوگان خودرو‌های سنگین شهر زابل روز شنبه 29 اردیبهشت ماه در اعتراض به کاهش سهمیه سوخت و عمده مشکلات خود در مقابل ساختمان این شرکت تجمع کرده و خواستار جوابگویی مسئولین شرکت نفت شدند.

حدود چند ماه است سهمیه سوخت خودرو‌های سنگین از سه هزار لیتر به ۳۰۰ لیتر دوره‌ای پانزده روزه کاهش پیدا کرده و سهمیه سوخت تراکتور‌ها و موتور پمپ های کشاورزان هیرمند قطع شده است.لازم به ذکر است رئیس شرکت نفت در قبال پاسخگویی نسبت به حقوق رانندگان با ادبیات بد و هتک حرمت برخورد کرده که با اعتراض رانندگان مواجه شده و منجر به درگیری فیزیکی شده است.گفتنی است در این چند ماه گذشته،بارها رانندگان خودروهای سنگین نسبت به کاهش سهمیه سوخت در بیشتر شهرهای سیستان و بلوچستان روبروی فرمانداری یا و شرکت نفت تجمع اعتراضی برگزار کرده یا دست به اعتصاب زده بودند،اما هیچ جواب روشنی از سوی مسئولین دریافت نکرده اند.