کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی رانندگان مینی بوس در رفسنجان

روز سه شنبه ١٦ آبان ۱۴۰٢، رانندگان مینی بوسهای رفسنجان که کار سرویس‌دهی به مدارس و کارخانه‌ها را انجام می‌دهند نسبت به کاهش سهمیه سوخت دست به تجمع اعتراضی زدند.

طبق گزارشات منتشر شده،این رانندگان که ماهانه ۱۳۵۰ لیتر می‌گرفتند و کمبودی نداشتند، مدتی است که ۱۰۰ لیتراز سهمیه آنها کم کرده اند.گفتنی است که یک ماه و نیم قبل هم سهمیه سوخت رانندگان را به ۵۰۰ لیتر رساندند و رانندگان به دفتر نماینده مجلس و فرمانداری مراجعه کرده اما کسی پاسخگوی آنها نبود.