کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی رانندگان شرکت کشت و صنعت هفت تپه

روز چهارشنبه 12 تیر ماه، بیش از ۵۰ تن از رانندگان ماشین‌های استیجاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل ساختمان اداره کشاورزی این شرکت تجمع کردند.
گفته می شود این رانندگان که مسئول حمل و نقل کارگران و مدیران شرکت بین مزارع کشاورزی هستند به‌طور مستقیم با کارفرما قرارداد دارند. طبق قرارداد، شرکت باید ماهانه مزد رانندگان به اضافه اجاره‌بهای خودروها را به آنها پرداخت کند ولی کارفرما مدت 4 ماه است که هیچ دستمزدی به آنها پرداخت نکرده است.