کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی رانندگان خودروهای دیزلی شهرستان ایرانشهر

روز دوشنبه 21 اسفندماه،،  رانندگان خودروهای دیزلی در اعتراض به کاهش سهمیه سوخت مقابل فرمانداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

طبق گزارشات منتشر شده،  این رانندگان، کاهش چشمگیر سهمیه سوخت را دلیل اصلی برگزاری تجمع صنفی خود عنوان کرده اند و گفتند “کاهش سهمیه سوخت ناوگان و کمبود سوخت در جایگاه‌ها، موجب شکل گیری صف‌های کیلومتری شده است؛ این در حالیست که برای بسیاری از آنها تنها راه ارتزاق همین خودروی زیر پایشان است”. گفتنی است، در روزهای اخیر، سهمیه پایه ناوگان دیزلی از 4000 لیتر به 200۰ لیتر کاهش یافته و ظاهراً دلیل این کار جلوگیری از فروش سوخت عنوان شده است.