کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی جزیره کیش

روز سه شنبه ۱۸ آذر، شماری از رانندگان تاکسی جزیره کیش در تجمعی اعتراضی در مقابل ساختمان سازمان منطقه آزاد کیش خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش منتشره، تجمع این شهروندان در اعتراض بە عقد قرارداد جهت ورود شرکت اسنپ بە این منطقە و مشکلات کاری رانندگان تاکسی صورت گرفته است.