کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی دستیاران پزشکی بیمارستان رسول

دستیاران پزشکی بیمارستان رسول در تهران، روز چهارشنبه 6 بهمن ماه، نسبت به عدم دریافت حقوق قانونی خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گفته پرستاران، بعد از دو ماه مجددا دانشگاه ایران با وجود تاییدیه هیئت امنا حقوق جدید رو پرداخت نکرد و روز پنجم ماه با تاخیر همان حقوق قبلی را به آنها پرداخت کرده است. پرستاران خواهان پرداخت حقوق قانونی خود و اجرای احکام جدید هستند. گفتنی است، گروه های مختلف دستیاری هم تصمیم دارند هفته بعد دست به اعتصاب بزنند

پست های مرتبط این دسته

دومین روز اعتصاب اینترن‌ های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

komalah

تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز

komalah

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری هویزه

komalah

تجمع اعتراضی شاکیان رامک خودرومقابل دادگستری کل تهران

komalah

ده ها کشته و زخمی در آتش سوزی کارخانه مواد شوینده

komalah

کشته زخمی شدن دو سوختبر در بلوچستان

komalah