کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی دستفروشان تبریز

4 2 4

روز شنبه 6 آذرماه، شماری از دستفروشان تبریز، در اعتراض به برخوردهای نیروهای شهرداری نسبت به کسب و کارشان اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

این دست فروشان، با در دست داشتن پلاکاردهایی با عنوان “دست فروشی جرم نیست، ما دنبال نان حلال هستیم” و ” میوه فروشی جرم نیست”، اعتراض خود را به برخوردهای عوامل شهرداری در برخورد با آنها اعلام داشتند، و خواستار توجه مسئولین به وضعیت معیشت یشان شدند.