کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی دستفروشان بازارچه ناصرخسرو

روز چهارشنبه 14 تیر ماه جمعی از  دستفروشان بازارچه ناصرخسرو تهران برای دومین‌بار مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان می‌گویند ۷ سال است در طرح ساماندهی دستفروشان، به آنها اجازه داده شده از ساعت ۳ بعدازظهر به بعد بساط گستری کنند اما به‌تازگی ماموران شهرداری مانع از کسب و کار آنها شده‌اند. گفتنی است  در جلسه هفته گذشته شورای شهر تهران چهار عضو شورا با بساط گستری در برخی معابر پایتخت مخالفت کردند و رئیس این شورا، اعلام کرد که شرکت ساماندهی، خود نیاز به ساماندهی دارد.