کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی در حمایت از مردم بپاخاسته ایران در شهر هانوفر

روز شنبه ۷ خرداد  ماه تجمع اعتراضی با همکاری کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر و فعالین کومه له و همچنین فعالین چپ و کمونیست درشهر هانوفر بر علیه رژیم جمهوری اسلامی و در حمایت از مردم به پاخاسته ایران و همچنین در حمایت از مردم آبادان آکسیون و تجمع اعتراضی را در این شهر برپا کردند.

جمع کثیری از اعضای کومه له و حزب کمونیست ایران در این اکسیون شرکت کرده و همبستگی خود را با مردم ایران اعلام کردند. معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی جنایات رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کرده و شعار هایی به دو  زبان آلمانی و فارسی بر علیه جمهوری اسلامی سر دادند. گفتنی است، تعداد زیادی از فعالین سیاسی در این