کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی در حمایت از مردم بپاخاسته ایران در شهر هانوفر

روز شنبه ۷ خرداد  ماه تجمع اعتراضی با همکاری کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر و فعالین کومه له و همچنین فعالین چپ و کمونیست درشهر هانوفر بر علیه رژیم جمهوری اسلامی و در حمایت از مردم به پاخاسته ایران و همچنین در حمایت از مردم آبادان آکسیون و تجمع اعتراضی را در این شهر برپا کردند.

جمع کثیری از اعضای کومه له و حزب کمونیست ایران در این اکسیون شرکت کرده و همبستگی خود را با مردم ایران اعلام کردند. معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی جنایات رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کرده و شعار هایی به دو  زبان آلمانی و فارسی بر علیه جمهوری اسلامی سر دادند. گفتنی است، تعداد زیادی از فعالین سیاسی در این

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah