کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روز سه شنبه 16 آذرماه روز دانشجو، در اعتراض به تبعیض پرداخت حق کرونا و کارانه در حیاط دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار  کردند.

این اولین بار نیست که پزشکان و دانشجویان به رفتارهای دوگانه و تبعیض آمیز این دانشگاه در پرداخت ها اعتراض میکنند. ولی تاکنون مسئولین به خواسته های آنها رسیدگی نکرده اند.

پست های مرتبط این دسته

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah

وقوع زمین لرزه در آذربایجان غربی

komalah

تجمع خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی

komalah