کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه های مختلف در میدان پاستور

روز یکشنبه 30 تیر ماه، شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه‌های رازی کرمانشاه، صنعتی سهند تبریز و دانشگاه تهران با رفتن به تهران در اعتراض به خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در کارخانه ها و پالایشگاه های کشور طی روزهای اخیر، در میدان پاستور تجمع کردند.

دانشجویان با در دست داشتن پلاکارد‌هایی با مضامین “غارتگران دل نگرانی دارند، ترس از خطر گرفتن حق دارند” ، “کارخونه رو دزدید باید جواب پس بدید” و “خصوصی سازی نابودگر صنعت”، نسبت به خصوصی‌سازی های صورت گرفته و عدم نظارت دولت بر این مسئله اعتراض کردند.