کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه

روز پنجشنبه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه در اعتراض به وضعیت نامناسب رفاهی این دانشگاه دست به تجمع زدند.

دانشجویان معترض با تجمع مقابل سلف سرویس دانشگاه و خودداری از صرف غذا نسبت به کیفیت نامطلوب غذای سلف اعتراض کردند. آنها با سردادن شعار ضمن اعتراض به پولی سازی آموزش و افزایش شهریه ها خواستار استعفای مسئولان این دانشگاه شدند.