کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بهشتی در تهران

روز سه‌شنبه ۷ تیرماه، شماری از دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی بهشتی در اعتراض به دستور تخلیه ناگهانی خوابگاه و نبود امکانات رفاهی تجمع کردند.

خبرهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی حاکی آن است که مسئولان قصد دارند اتاق‌های ۳ نفره را به ۴ تا ۵ نفر اختصاص دهند، از این رو خواستار تخلیه فوری اتاق‌ها توسط دانشجویان شده‌اند. در مقابل، دانشجویان تاکید کرده‌اند حاضر به تخلیه اتاق‌ها نبوده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان هستند. در همین روز دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سراب نیز در محوطه دانشکده تجمع اعتراضی به‌پا کردند. علت تجمع دانشجویان سراب اعتراض به ناکارآمدی معاون آموزشی دانشکده عنوان شده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah