کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت 1

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت 1

 

ظهر روز چهارشنبه 5 تیر ماه،جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به تفکیک جنسیتی کتابخانه مرکزی مقابل کتابخانه تجمع کردند.
این تجمع با یورش مسئولان حراست به دانشجویان منجر به درگیری هایی شد. در پی این درگیر تجمع کنندگان با خواندن سرود “یار دبستانی من” به سمت دفتر ریاست دانشگاه راه افتادند. دانشجویان با برپایی این تجمع و سردادن شعار خواستار لغو تفکیک جنسیتی کتابخانه مرکزی این دانشگاه شدند.