کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت

یکشنبه چهارم اردیبهشت، دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به افزایش فشارهای حراست و ضرب و جرح یکی از دانشجویان، دست به تجمع زدند.

دانشجویان دانشگاه علم و صنعت با برگزاری این تجمع در محوطه دانشگاه خواستار حذف نهاد حراست در دانشگاه و برخورد با مامور حراستی که یکی از دانشجویان را کتک زده بود شدند و به محدودیت‌های شدید بر خوابگاه دختران دانشجو اعتراض کردند. آنها در این تجمع شعار «‌خوابگاه دخترانه یک بندی از زندانه» سردادند.