کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی بندرعباس

روز سه شنبه ۱۶ مهر ماه، جمعی از دانشجویان دندانپزشکی بندرعباس، در ساختمان اداری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، این دانشجویان در اعتراض به بالاتر از حد بودن ظرفیت پذیرش دانشجو نسبت به تعداد ذکر شده در سازمان سنجش، ناکارآمدی مسئولین و معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی، عدم تامین مواد اولیه درمانی برای درمان و نبود امکانات رفاهی برای دانشجویان با در دست داشتن پلاکاردهایی خواهان رسیدگی به خواسته ها و مشکلات خود شدند. آنها اعلام کرده اند، تا بر طرف شدن این مشکلات به اعتراضات خود ادامه خواهد داد.