کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی دامداران در تهران

جمعی از دامداران مجتمع دامپروری دام گستر فشافویه روز دوشنبه 30 مردادماه در اعتراض به تخریب های اخیر در این مجتمع دامپروری در مقابل ساختمان مجلس رژیم واقع در تهران دست به برپایی تجمع زدند.

دامداران خواستار پرداخت غرامت به واحدهایی شدند که طی روزهای اخیر قلع و قمع شده و زیان های سنگینی به دامداران وارد کرده است.آنها می گویند که با اخذ مجوزهای قانونی اقدام به ساخت دامداری های خود نموده‌ اند اما پس از ساخت،سازمان جهاد کشاورزی با همراهی نیروی انتظامی،اقدام به تخریب واحدهای دامپروری نموده است.