کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی خانواده و دوستان زندانیان هفت تپه

تجمع اعتراضی خانواده و دوستان زندانیان هفت تپه

تجمع اعتراضی خانواده و دوستان زندانیان هفت تپه

روز چهارشنبه 26 تیر ماه، تعدادی از اعضای خانواده و دوستان زندانیان هفت تپه برای پیگیری وضعیت عزیران دربند خود و به منظور حمایت از آنها، مقابل زندان اوین تجمع کردند.

تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی خواهان رسیدگی به وضعیت “اسماعیل بخشی و سپیده قلیان” شدند.گفتنی است، خانواده  اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و شماری از کارگران نیشکر هفت تپه از مدتها پیش بطور مرتب با برپایی تجمع مقابل دادگستری شوش  و همچنین برپایی تجمع مقابل زندان اوین خواستار آزادی این دو زندانی دربند هستند.