کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی خانواده‌های کارگران جانباخته فولاد

جمعی از خانواده‌های کارگران جانباخته فولاد روز دوشنبه 7 مهر،برای اعتراض به عدم پرداخت کامل حقوق و عملکرد مسئولان ذوب آهن و صندوق فولاد مقابل وزارت کار تجمع کردند.

به گفته یکی از معترضان، مهم‌ترین خواسته‌ این خانواده‌ها، اجرای تبصره یک ماده 40 مصوبه سوم دی ماه سال 91 است. آنها می‌گویند: حدود 280نفر از خانواده‌های کارگران فولاد هستند که سالهاست مطابق با مصوبه سوم دی ماه 91 مجلس حقوق دریافت نمی کنند. گفتنی است ماده 40 تاکید دارد حقوق بازنشستگی جانباختگان فولاد مطابق با آخرین حقوق تعیین و هر ساله متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغلان دستگاه‌ها اضافه شود.