کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی خانواده‌های آتش نشانان جانباخته در حادثه پلاسکو

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه 23 مهرماه، جمعی از خانواده‌های آتش نشانان جانباخته در حادثه پلاسکو دست به تجمع زدند.

بر پایه گزارش منتشره، جمعی از خانواده‌های آتش نشانان جانباخته در حادثه پلاسکو در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های شهرداری و شورای شهر تهران در مقابل ساختمان شهرداری تهران، دست به تجمع زدند. این معترضان خواستار پاسخگویی از سوی مقامات مسئول هستند. تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.